- AKADEMİK PERSONEL -
ÜNVANI ADI & SOYADI DAHİLİ
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ragıp GÖRGÜN 2821
Dr. Öğretim Üyesi Hasan BARDAKÇİ 2841
Dr. Öğretim Üyesi Selminaz ADIGÜZEL 2842
Öğretim Görevlisi Mücahit ÇİTİL 2829
 

 

BOLOGNA

 
                    

               ULAŞIM