- FAKÜLTE YÖNETİMİ -
DEKAN
Prof. Dr. İbrahim HAYOĞLU

3251
DEKAN YARDIMCISI
 
Doç. Dr. M. Ragıp GÖRGÜN

3251
DEKAN YARDIMCISI

Doç. Dr.Selminaz ADIGÜZEL

-
 
FAKÜLTE SEKRETERİ

Mustafa KARADAĞLI


3252
 
 
     
                    

               ULAŞIM