- FAKÜLTE YÖNETİMİ -
ÜNVANI ADI & SOYADI GÖREVİ DAHİLİ
Prof. Dr. İbrahim HAYOĞLU Dekan 2819
Dr. Öğr. Üyesi M. Ragıp GÖRGÜN Dekan Yardımcısı 2821
Dr. Öğr. Üyesi Selminaz ADIGÜZEL Dekan Yardımcısı 2842
Fakülte Sekreteri Mustafa KARADAĞLI Fakülte Sekreteri 2840
 

BOLOGNA

 
                    

               ULAŞIM