T.C.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
SİVEREK UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
Fakültemizin kuruluşu Bakanlar Kurulu' nun 05.06.2015 tarih ve 29377 sayılı yazısı üzerine 2547 sayılı kanunun ek 10. maddesine göre Bakanlar Kurulu tarafından 05.06.2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. İlk etapta Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü açılmış olup, lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır.

          
Fakültemiz 15' i bay 16' sı bayan olmak üzere toplamda 31 öğrenciyle eğitim - öğretim  başlamıştır.

 

MİSYONUMUZ

         Akademik ve fiziki  yapılanmasını tamamlayarak, toplumumuzun ihtiyaçlarına duyarlı,  gelişen bilgi teknolojileri ve küreselleşme neticesinde değişen koşullara uyumlu, çağdaş bilgiler  ile donanmış, sosyal sorumluluk ve aidiyet duygusu gelişmiş, bilgiyi özgüven ile kullanacak ve paylaşacak, mesleki yeterlik ve iletişim becerisine sahip,  sorun çözme yeteneği gelişmiş, kendisi ve toplumuyla barışık, özgüveni gelişmiş bireyler yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

          Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışma yapan ve bilgi üreten, sosyal ve kültürel değerlerle beslenip dinamik ve rekabetçi yaklaşımla bilimin ve teknolojinin izini süren, katılımcı, yenilikçi, ulusal ve uluslararası alanda adını duyuran ve bunu sürdürülebilir kılan, öncü bir fakülte olmaktır.

DEKANIMIZIN MESAJI

Sevgili Öğrenciler,
         Fakültemizin farklılığını ve ayrıcalığını sağlayan temel yaklaşım, eğitim-öğretim yöntemlerimizde öğrencilerimizin saygın ve geçerli bir meslek edinmelerini sağlamak için mesleki uygulamalara ağırlık vermesidir. Bu nedenle, eğitim Öğretim süresince uzun süreli uygulama eğitimleri ile öğrencilerin mezuniyet öncesinde kamu/özel teşebbüslerde deneyim kazanması esastır.  Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin temel eğitim-öğretim yöntemi bu önemli husus göz önünde bulundurularak saptanmıştır. Fakültemiz ders programlarında, ilk sınıflarda çağdaş bilimsel eğitime yeterli düzeyde yer verilmektedir. Ancak, meslek ve uzmanlık kazandırma amacının gerçekleşebilmesi için ileri sınıflarda asıl ağırlık mesleki bilgilerin verilmesine ve uygulamalara verilmiştir. Bu yöntem ve yaklaşımların sonunda Fakültemizden mezun olan öğrenciler bir meslek sahibi olarak kendilerini çalışma yaşamına yakın hissetmektedir. Bu olgular mezunlarımızın alanlarında iş bulma çabalarına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.
         Fakültemiz çağın gerekleri, sektörün ihtiyaçları, ülkemiz öncelikleri doğrultusunda şekillendirilecek bölümleri ile donanımlı ve uygulama becerisi gelişmiş, ülkemizin belirli alanlardaki eksikliklerini gidermek ve var olan dinamikleri daha iyi noktalara taşımak adına kalifiye eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu anlamda Girişimcilik ve İnovasyon, mezunlarımıza kazandırmayı misyon edindiğimiz en temel yetkinliklerdendir.
         Güncel akademik programlarımız bünyesindeki derslerimizde ezbere dayalı sınav sisteminden ziyade; proje, örnek olay, sektör çalıştayları, saha çalışmaları ve markalı dersler gibi yenilikçi eğitim çözümleri kullanmaktayız. İş dünyasının ve sektörün önemli isimlerini derslerimize entegre ederken, sosyal ve toplumsal sorumluluğumuz çerçevesinde içinde yaşadığımız kent ile uyumlu çalışıyoruz.
          UBF,  Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümümüzde amacımız modern uluslararası ticaret ve lojistik bilimleri ile uygulamalarını çok iyi bilen uzmanlar yetiştirmek olduğundan,  özellikle  yabancı dil öğretimine de ağırlık verilmektedir.
         Fakültemizi kazanan öğrencilerimiz Farabi ve Erasmus programlarıyla gerek yurt içi gerekse yurt dışında farklı akademik ortamları tanıma imkânına sahip olmaktadırlar. Hedefimiz, eğitim ve öğretim başarı sıralamasında fakültemizi daha iyi yerlere taşımaktır. Bunda siz sevgili öğrencilerimize de büyük bir görev düşmektedir. Derslerinize iyi motive olarak, akademik başarınıza büyük katkı sağlayacağınıza yürekten inanıyorum.
         Derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar dilerim.

 
Prof. Dr. İbrahim HAYOĞLU
Dekan

 
 
 

 
          
 
DEKANLARIMIZ
1-FAKÜLTE KURUCU DEKANIMIZ  Prof.Dr. Şerafettin ÇELİK  ( 2016 - 2018 )  
 
2- Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK ( 2018 - 2019 )
 
3- Prof. Dr. İbrahim HAYOĞLU ( 2019 - ... halen devam ediyor )
 
 

  

 


 
     
                    

               ULAŞIM