- FAKÜLTE KURULU -
ÜNVANI ADI & SOYADI GÖREVİ
Prof. Dr. İbrahim HAYOĞLU BAŞKAN
Prof. Dr. Şerafettin ÇELİK ÜYE
Prof. Dr. Musa Serdar AKIN ÜYE
Prof. Dr. Ahmet Ferit ATASOY ÜYE
Doç. Dr. Selminaz ADIGÜZEL ÜYE
Doç. Dr. Mehmet Ragıp GÖRGÜN ÜYE
Dr. Öğr. Üyesi Mücahit ÇİTİL ÜYE
Fakülte Sekreteri Mustafa KARADAĞLI Raportör
 
     
                    

               ULAŞIM