HARRAN ÜNİVERSİTESİ
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi
Canlı Yayın Derslerinin İşleyişi ve Takibine İlişkin Hususlar
 
Bu metin, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde uzaktan eğitim sistemi ve canlı yayın yoluyla yürütülen dönem derslerine yönelik hazırlanmış olup hem uzaktan eğitim stüdyosunda hem de stüdyo dışında işlenecek tüm canlı dersler için geçerlidir.
 
 1. Canlı Yayın Yoluyla İşlenecek Derslerin Süreleri ve Canlı Ders Video Kayıtları
 1. Canlı dersler Zoom programı üzerinden işlenecektir. (Farklı uygulamalarla canlı ders işlemek isteyen öğretim elemanlarına ilişkin gerekli açıklamalar “Harran Üniversitesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Eğitim Öğretim Sürecine İlişkin İlkeler - B.3. maddesi” kapsamında Birimlerle paylaşılmıştı.)
 2. Bir uzaktan canlı ders saati en az 20 – en çok 30 dakika olacaktır.
 
 1. Öğretim elemanlarının, işledikleri canlı dersleri kayıt altına almaları gerekmektedir. Kayıt altına alınan canlı ders videoları, OneDrive vb. uygulamalara yüklenerek (2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar döneminde yapıldığı gibi), paylaşım linki Moodle öğrenme yönetim sistemine yüklenmelidir.
 
 1. Canlı Derslerin Takibi;
 
 1. Canlı yayın yoluyla işlenen derslerin takibi her hafta düzenli olarak HARUZEM tarafından yapılacaktır. Bu noktada HARUZEM tarafından 3 farklı sistemden canlı ders materyalleri takip edilerek haftalık raporlama yapılarak ilgili birimlere iletilecektir. Böylece haftalık Ek-2 tablolarının gönderilmesine gerek kalmayacaktır.
 
 1. Zoom üzerinden işlenen canlı derslerin kayıtları, yönetici sisteminden takip edilecek,
 2. Moodle öğrenme yönetim sistemine yüklenen canlı ders video kayıt linkleri listelenecek,
 3. Öğretim elemanlarının yürüttükleri her bir ders için yapmış oldukları bilgi girişleri (ders notu ve ders ile ilgili diğer materyaller) raporlanacaktır.

 
EK
 
 
Canlı Yayın Yoluyla İşlenecek Derslerin Süreleri ve Canlı Ders Video Kayıtları için;
 
Örnek:
 • Canlı yayın yoluyla işlenecek bir dersin toplam saatinin T=3, U=0 olması durumunda;
 • Bu ders için en az 60 dakika (3x20), en fazla 90 dakika (3x30) canlı ders yapılacaktır.
 
 
Sisteme yüklenecek video linki sayısı;
 
Örnek:
3 saatlik bir ders için (T=3, U=0);
 • Öğretim elemanının her bir ders saati için 20 dakika olmak üzere, toplam 60 dakika canlı ders işlemesi durumunda;
 
 • Ders videosunun tek parça (60dk’lık bir video) ya da parçalı (20dk’lık 3 video gibi) olmak üzere toplam 60dk’lık bir video olması ve Moodle sistemi üzerinden izleme linkinin paylaşılması gerekmektedir.
     
                    

               ULAŞIM