TEK DERS ve ÇİFT ( İKİ ) DERS sınavına girecek öğrenciler  ÇİFT ( İKİ ) DERS SINAVI BAŞVURU FORMU 'nu doldurarak 02-06 Temmuz tarihleri arasında elden veya Fakülte mail adresinden başvurularını yapabileceklerdir. başvurular değerlendirme sonrasında WEB sayfamızda ilan edilecektir. 

!!!   ÖNEMLİ   !!!


Bilgi Amaçlı;

Çift ders sınavı
  1. Mezuniyeti için azami öğrenim süresini kullanmamış öğrencilerden, devam şartını yerine getirip en fazla iki dersten başarısız olan veya mezuniyeti için AGNO’sunun en az 2,00 olma şartı hariç tüm gerekleri yerine getirmiş en fazla iki dersten başarısız olan öğrenciler; bu sınav sonucu alacağı notun katkısıyla AGNO’sunu en az 2,00 düzeyine yükseltebilecek durumda olması koşuluyla, iki ders sınavına girebilirler.
  2. Çift ders sınavına dersi hiç almamış olan ve devamsızlıktan kalan öğrenciler giremez.
  3. Çift ders sınavında başarılı olmak için en az (CC) harf notu almış olmak gerekir. 
     
                    

               ULAŞIM