1. SINIF DANIŞMANI
Dr. Öğretim Üyesi Hasan BARDAKÇİ
Santral 0414 318 30 00        Dahili 2841

2. SINIF DANIŞMANI
Dr. Öğretim Üyesi Selminaz ADIGÜZEL
Santral 0414 318 30 00        Dahili 2842

3. SINIF DANIŞMANI
Öğr. Gör. Mücahit ÇİTİL
Santral 0414 318 30 00        Dahili 2829

4. SINIF DANIŞMANI
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ragıp GÖRGÜN
Santral 0414 318 30 00        Dahili 2821

BOLOGNA

 
                    

               ULAŞIM