Adı &Soyadı Uyruğu Bölümü Sonuç
Bahram BEHNAM Afganistan Uluslararası Ticaret ve Lojistik        Asil
Ayah ALBARAZİ Suriye Uluslararası Ticaret ve Lojistik Asil
Mustafa KHAZAAL Irak             Uluslararası Ticaret ve Lojistik Asil
Sara SABE Suriye Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yedek
Malak Sabri MUBARAK 
Yemen       Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yedek
Afnan ALİ Yemen Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yedek


 

BOLOGNA

 
                    

               ULAŞIM