Dünya genelinde karşılaşılan afetler, göç, salgın gibi krizler insani yardım faaliyetlerine duyulan ihtiyacı artırmaktadır. Tüm dünyada ağır etkileri görülen COVID-19 pandemisi ve beraberinde yaşanan gelişmeler neticesinde tedarik zinciri, lojistik süreçler, risk yönetimi ve sürdürülebilirlik konuları tartışılmakta ve bu tartışmalarda insani yardım lojistiği çok önemli bir çalışma alanı olarak öne çıkmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak insani yardım lojistiği alanında akademik çalışmalar gelişmekte, ulusal ve uluslararası yardım kuruluşlarının konuya ilgisi artmaktadır.

Bu tespitten hareketle, Türkiye Kızılay Derneği’nin eğitim ve araştırma birimi olan Kızılay Akademi ve Lojistik Derneği (LODER) iş birliğiyle, Kızılay Lojistik sponsorluğunda Uluslararası Afet ve İnsani Yardım Lojistiği Kongresi (UAİYLK2022) düzenlenmektedir.  Kongre 09-11 Şubat 2022 tarihlerinde yüz yüze olarak İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

“Yeni Normal ve Yenilikçi Yaklaşımlar” ana teması ile düzenlenecek kongrede, insani yardım lojistiği ve tedarik zinciri alanlarındaki son gelişmelerin akademisyenler ve alanın uzmanları tarafından tartışmaya açılması hedeflenmektedir. Kongre hem araştırmacılara hem de uygulayıcılara insani yardım lojistiği ve tedarik zinciri yönetiminde eğilimleri tartışmak için önemli bir fırsat sunmaktadır.
   

MEZUN PORTALI

                    

               ULAŞIM

SİTE ZİYARETÇİ SAYISI