HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI
A. Genel İlkeler
Harran Üniversitesi, 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz döneminde eğitim öğretim faaliyetlerini hibrit eğitim modeliyle gerçekleştirme kararı almıştır. Bu kapsamda;
1. Ders programları hazırlanırken, bölümler bazında yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek dersler mümkün olduğunca hafta içi beş güne dengeli bir şekilde dağıtılır.
2. Kampuslere ulaşımda yoğunluğu hafifletmek için, ders programları hazırlanırken yüz yüze dersler sınıf düzeyine göre farklı saatlerde başlatılır. (Örneğin, 1. sınıfların ders başlama saati 08.00 iken, 2. sınıfların ders başlama saati 09.00 olarak ayarlanabilir)
3. Kampus içi yoğunluğu azaltmak amacıyla, uzaktan eğitim dersleri, ilgili sınıfın yüz yüze dersinin olduğu güne konulamaz. Ancak ihtiyaç duyulması halinde hafta içi saat 17.00’dan sonraya ve hafta sonu tüm güne uzaktan eğitim dersleri konulabilir.
4. Rektörlük servis dersleri (Türk Dili I, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve Yabancı Dil I) tamamen uzaktan eğitim yoluyla verilir. Üniversitemiz lisans ve önlisans programları 1. sınıf düzeyinde verilen Rektörlük servis derslerinin AKTS yükleri %40’lık uzaktan eğitim kapsamı içerisinde değerlendirilerek, uzaktan verilecek ders dağılımı bu doğrultuda yapılır.* *(İlgili derslerde açık sistem uygulaması yapılacağı için öğrenci hafta boyunca, servis dersinin olduğu gün ve saatlerde istediği şubede derse girebilir.)
5. Ortak seçmeli dersler, ders programlarında Salı günü 15.00-17.00 saatleri arasına yerleştirilir.
B. Uzaktan Eğitim Faaliyetleri
1. Uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesine karar verilen dersler canlı yayın (çevrimiçi eşzamanlı) yoluyla işlenir.
2. Canlı yayın yoluyla işlenen derslere, asenkron sistemle destek sağlanarak, canlı ders video kayıtları ve ders materyalleri öğrenme yönetim sistemi üzerinden öğrenci erişimine açık olacak şekilde ders izlencesindeki konu sırasına göre paylaşılır.
3. Canlı dersler Moodle öğrenme yönetim sistemine entegre çalışan Zoom uygulaması (lisanslı) üzerinden işlenir. (Moodle’dan bağımsız işlenen canlı derslere lisans atanmamakta ve ilgili derslerin raporlamaları sağlıklı bir şekilde yapılamamaktadır.)
4. Canlı ders süreleri 1 ders saati için 30 dakika olarak planlanır.
5.
Uzaktan eğitim yoluyla yürütülen derslere ilişkin ders materyalleri ve online ders video kayıtları Moodle Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden öğrencilerle paylaşılmak zorundadır.
6. Ders materyallerinde standart bir düzen oluşturmak için, materyal adı hafta adıyla birlikte yazılır. Örneğin; “A Dersi 1. Hafta Ders Notu, A Dersi 1. Hafta Ders Videosu, A Dersi 1. Hafta Ders Kitabı Linki” gibi.
7. Öğrenme yönetim sisteminde paylaşılacak ders materyalleri için, dersin formatına uygun olarak birçok dosya türü seçilebilir. Ancak seçilen dosya türünün öğrencilerin cihazlarında kolayca açılabilen (.pdf, .docx, .pptx, .xlsx, .jpeg, .mp3 gibi) dosya türleri Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzanlamıştır. Evrak Tarih ve Sayısı: 08.09.2021-59237 olmasına özen gösterilmeli ve uygulamaların eski sürümlerini kullanmaktan kaçınılmalıdır.
8. Teknolojik olarak donanımlı bir ortamda ders işlemek isteyen veya yeterli teknolojik imkanı bulunmayan öğretim elemanları talep etmeleri halinde canlı yayın stüdyosundan yararlanabilir.
C. Yüz Yüze Eğitim Faaliyetleri
1. Yüz yüze yürütülecek olan ders ve faaliyetler, fiziki imkânların salgın şartları çerçevesinde en verimli şekilde kullanılabilmesi için programların niteliği, pedagojik yapısı ve derslerdeki öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak seyreltilmiş bir şekilde yürütülür.
2. Seyreltilmiş öğretim modeli ile yüz yüze yürütülecek derslerde derslikler, fiziki durumları göz önünde bulundurularak %50-75 kapasiteyle kullanılır.
3. Dersin niteliği doğrultusunda ilgili birim yönetim kurulu kararı ile dersliklerin kapasiteleri ve derse devam zorunluluğu olan öğrenci sayıları dikkate alınarak dersler şubelendirilir.
4. Yüz yüze yürütülecek derslerde 30 dakika ders ve 30 dakika ara olacak şekilde planlama yapılır.
5. Yüz yüze eğitim yoluyla verilecek derslerde, dersliklere girerken, ders süresince ve dersliklerden çıkarken öğrencilerin ve öğretim elemanlarının maske, mesafe ve hijyen hususlarında gerekli özeni göstermeleri sağlanır.
6. Yüz yüze yürütülen derslere yönelik ders dışı faaliyetlerde ve ders materyali paylaşımlarında Moodle öğrenme yönetim sisteminden mümkün olduğunca yararlanılır. Bu kapsamda öğretim elemanı, sekiz içerik türündeki öğretim materyali içerisinden (ders kitabı, ders notu, ders sunum dosyası, ders videosu, ders kitabı linki, ders notu linki, ders sunumu linki, ders videosu linki) ders videosu veya ders video linki öncelikli olmak üzere, dersi için uygun diğer materyalleri öğrencilerle paylaşır.** **(Bu madde ile ilgili olarak, öğretim elemanı Öğrenme Yönetim Sisteminde derse ilişkin eski dönem arşiv materyallerinden yararlanabileceği gibi, yeni ders materyalleri de yükleyebilecektir)
7. Uygulamalı eğitimlerin söz konusu olduğu birimlerde Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi ile belirlenen hususlar aynen uygulanır.
8. Bina girişlerinde aşı kartı, PCR testi, HES kodu sorgulamaları yapılacağından öğrencilerin ve personelin gerekli belgeleri düzenli olarak yanlarında bulundurmaları zorunlu tutulur. 
   

MEZUN PORTALI

                    

               ULAŞIM

SİTE ZİYARETÇİ SAYISI