1. Elektronik kayıtlar adaylar tarafından E-devlet üzerinden 29 Ağustos-6 Eylül 2020( saat 23:59'a kadar) tarihleri arasında yapılacaktır. E-devlet üzerinden kayıt yapan öğrencilerin kayıt merkezlerine gelmelerine gerek yoktur.
2. Kayıt merkezimizde kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-6 Eylül 2020( saat 17:00'a kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.
3. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
4. Elektronik kayıt yapan adaylardan herhangi bir belge istenmeyecektir.
5. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
6. Kılavuzlarda yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul Kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.
7. E-Devlet üzerinden kayıt yapmayan/yapamayan adaylar kayıt yerlerine gelerek kendisi (Adayın Kimlik Belgesi ile) veya vekili (Noter Tasdikli Vekâletname) tarafından 31 Ağustos-6 Eylül 2020( saat 17:00'a kadar) tarihleri arasında kayıt yaptırabileceklerdir.
8. Kayıtlar esnasında öğrenciden herhangi bir belge talep edilmeyecektir. (2008 öncesi lise mezunu öğrencilerden lise diploması istenecektir.)
9. Askerlik çağına gelmiş erkek adayların askerlik durumu sorgulanarak kayıtları yapılacaktır. Askerlik durumlarında sorun yaşayan öğrencilerin askerlik şubelerine uğrayıp sorunlarını gidermeleri gerekmektedir.
10.Fakültemizi kazanan öğrencilerin kayıtları ŞANLIURFA ili Siverek ilçesinde Fakültemiz Öğrenci İşleri biriminde yapılacaktır.
11.Kayıt yapacak olan öğrencilerin öğrenci numaralarını not ederek kayıt bürosuna gelmeleri, kayıt işlemlerinin daha hızlı yürütülmesini sağlayacaktır. Ders kayıtlarında kullanıcı adına öğrenci numaralarını, şifre kısmına T.C. kimlik numaralarının ilk beş hanesini yazmaları gerekmektedir.  https://obs.harran.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx  linkinden öğrenci bilgi sistemine girilecektir. (Sisteme E devlet üzerinden de giriş yapılabilmektedir.

BOLOGNA

 
                    

               ULAŞIM