Mezun durumundaki öğrenciler içindir
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılı akademik takviminde iki ders sınavlarına başvurma ve sınav tarihleri 24 Ağustos - 04 Eylül 2020 ve ilgili birimler tarafından belirlenmesi öngörülmüştür. Ancak Covid-19 nedeniyle ilgili tarihler güncellenerek aşağıdaki şekliyle başvuruların online alınmasına sınavların ise yüzyüze yapılmasına Harran Üniversitesi Senatosunca karar verilmiştir.

2019-2020 Eğitim- Öğretim yılı Bahar yarıyılı İki Ders sınavları Başvuru ve Sınav Takvimi

 
Online Başvuru Tarihleri 31 Ağustos - 07 Eylül 2020
Sınav Tarihi (Yüzyüze yapılacaktır) 08-09 Eylül 2020

BOLOGNA

 
                    

               ULAŞIM