2019 YKS SONUCUNDA HARRAN ÜNİVERSİTESİNİ KAZANAN ÖĞRENCİLERİN KAYIT İÇİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

Üniversitemize kayıt işlemleri E-devlet üzerinden veya Şahsen başvuru ile yapılmaktadır.

E- DEVLET ÜZERİNDEN KAYIT YAPACAKLAR

 E-Devlet üzerinden kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt tarihi 16-21 Ağustos 2019 'dur.
 E-Devlet üzerinden kayıt yaptıracaklar www.turkiye.gov.tr adresinden kayıtlarını yapabilirler.
 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üniversite e-kayıt Kılavuzu için Tıklayınız.
 Herhangi bir nedenle E-devlet üzerinden kaydını yapamayan öğrencilerimiz 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında aşağıdaki tabloda belirtilen adreslere şahsen başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler. (Vekâlet ve posta ile kayıt yapılmamaktadır.)
 Yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan öğrenciler halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmeden Üniversitemize kayıt yaptıramazlar.
 E-Kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri ÖSYM verisinden otomatik olarak aktarılacaktır. Asker Alma Dairesinden askerlik durumu bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi ekran kaydında yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler elektronik kayıt yapamayacak ve üniversitemize yönlendirilecektir.
 Fakültemize Elektronik kayıt (e-kayıt) yapan öğrenciler üniversiteye gelerek herhangi bir kayıt yaptırmayacaktır. Ancak KAYIT İÇİN (aşağıda belirtilen) GEREKLİ BELGELERİ 16– 30 EYLÜL 2019 tarihleri arasında Fakültemiz öğrenci işleri servisine teslim etmeleri zorunludur.
E-kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alarak saklayacaklardır.

ŞAHSEN BAŞVURU İLE KAYIT YAPACAKLAR

 2019 YKS sonucunda Fakültemize yerleşip şahsen kayıt yapacak olan öğrencilerin kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında Fakültemizde mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.
 Kesin kayıt tarihlerinde Üniversitemize kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında Üniversitemize geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2019 tarihine kadar Fakültemize ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
Bu durumdaki öğrencilerin bütünleme veya tek ders sınavı kaldığına dair resmi yazı getirmeleri gerekmektedir.
 Daha önce bir programdan mezun olup, ikinci üniversitesine devam eden öğrenciler ile farklı seviyede ikinci programa kayıt olacak öğrenciler öğrenim ücretlerini belirtilen tarihlerde yatırmaları gerekmektedir.


KAYIT YERİ VE TARİHLERİ
 
FAKÜLTE BÖLÜM KAYIT YERİ KAYIT TARİHİ
Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Siverek / ŞANLIURFA 16 - 23 Ağustos 2019

Kesin Kayıt İçin İstenecek Belgeler:

 Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı Lise Diplomasının aslını göstermek kaydıyla fotokopisi, Lise Diploması hazırlanmamış olanların ortaöğretim kurumundan aldığı yeni tarihli Mezuniyet Belgesi’nin aslını göstermek kaydıyla fotokopisi (Önlisans/Lisans Diploma veya Mezuniyet Belgesine sahip olanlar Lise Diplomasının fotokopisini veya mezun oldukları Üniversiteden almış oldukları Önlisans/Lisans Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslını göstermek kaydıyla fotokopisi)
 Nüfus Cüzdanının aslını göstermek kaydıyla 1 adet Fotokopisi
 Vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş 12 adet, 4.5x6 cm boyutlarında),
 YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumlarına kayıt esnasında görevlilerimiz tarafından YÖKSİS veri tabanından bakılabilecektir.* * Askerlikle ilgili sorunları olan erkek adayların bağlı bulunduğu Askerlik Şubelerine uğrayarak kayıt için gerekli belgeyi getirmeleri gerekmektedir.
 NOT:

 EKSİK EVRAK İLE YAPILAN BAŞVURULAR KABUL EDİLMEYECEKTİR.
 KAYITLAR BİZZAT ADAYIN KENDİSİ TARAFINDAN VE SÜRESİİÇERİSİNDE YAPILACAKTIR.
Süresi içerisinde şahsen kayıt veya e-kayıt yaptırmayan ve işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

MEZUNİYET TEZİ

ÖNEMLİ NOT:
MEZUNİYET TEZLERİ SON TESLİM TARİHİ 30 MAYIS 2020 DİR.

BOLOGNA

 
                    

               ULAŞIM